Als je die snaar weet te raken bij jezelf..
Als je dit mag voelen van jezelf..
Als je zonder oordeel kunt kijken naar jezelf..

Meedeinen op het leven met alles wat zich aandient.
Maskers vallen af. Kwetsbaarheid mag gezien worden.
Emoties worden zichtbaar en mogen er zijn
om vervolgens weer voorbij te zien gaan.
Het lichaam kan ontspannen.

Als ik de puurheid mag zien
Als ik de kwetsbaarheid mag ervaren
Als ik mag horen achter woorden

Dan ga ik met een groot geluksgevoel naar huis.
Het mogen zijn met kinderen die vanuit overlevingsmechanismes leven.
Kinderen die overcompenseren omdat het lastig dragen is van alles wat gezien, gevoeld en ervaren is.

Meevoelen met kinderen en mogen bijdragen aan hun gevoel van je mag er zijn.
Je bent helemaal ok zoals je bent.
Oh en als dan die maskers afvallen
de kwetsbaarheid zichtbaar mag zijn
de verbinding die er is en waaruit een kind zichzelf kan laten zien.
Wat is er dan veel moois te zien.
Wat een wijsheid is dan zichtbaar.

Kinderen die zelf oplossingen aandragen, verantwoordelijkheid durven nemen, kunnen reflecteren.
Kinderen die zich daarin gedragen mogen voelen.
In je kracht gezet worden… is toch belangrijk voor ons allemaal?
En vooral jezelf in je kracht zetten.

Mijn grote wens is dan ook dat grote en kleine mensen leven vanuit authenticiteit en oprechte verbinding met zichzelf en met anderen. Vanuit liefde, vertrouwen, integriteit en een vleugje humor.