Kind in de knel

Een kind wat knel komt te zitten, kan niet optimaal zichzelf zelf. Dit kost energie en kan van invloed zijn op van veel andere dingen. Hoe fijn is het om samen te ondersteunen zodat jouw kind de regie weer kan pakken? Niet het leven maakbaar maken maar juist leefbaar. 

Waarom doen kinderen wat ze doen?

Kinderen kunnen vastlopen op hun pad. Soms knel in het systeem, in gebeurtenissen op hun pad, in het “verhaal” wat hun verteld wordt of wat zij zijn gaan geloven als enige waarheid. Een waarheid die niet altijd past bij hun diepste zijn.  Vervolgens gaan kinderen in de overleving-stand. Het gedrag is hetgeen wat zichtbaar is voor de buitenwereld.
Onrust, terugtrekken, aanvallend reageren, niet tot actie komen enz.
Wat speelt er zich af in hun binnenwereld? Het niet zichtbare deel voor de omgeving. Afstemming op het niet zichtbare deel is zo belangrijk om te begrijpen waarom kinderen doen wat ze doen en voelen wat ze voelen. Vooral voor het kind zelf! Welke behoeftes liggen daar? Welke gedachtes? Welke gevoelens?  Hierop afstemmen geeft ruimte voor kinderen en ook voor de omgeving. De boodschap erachter is duidelijker. Dit geeft inzicht wat leidt tot bewustwording. Vanuit bewustwording stappen zetten om zelf aan het stuur te staan waar je ook bent. Dat geeft rust, want jezelf heb je altijd bij je.

 Individuele aandacht

Samen onderzoeken..
We stemmen samen af wat nodig.  De begeleiding van uw kind kan zowel in de natuur plaatsvinden als bij mij thuis.